Keurmerk webwinkel

Klanten geven JapanseThee een 9.7 op 10 !

Versie 1.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op [06/11/2017].

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper
De verkoper is Japansethee.be – Krekelstraat 85, 9630 Zwalm, België. BTW nr: BE863634946.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop van alle producten uit het gamma van Japansethee.be.

De klant aanvaardt deze Algemene Voorwaarden door plaatsing van een bestelling.

De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands, Frans of Engels, naargelang de keuze van de klant. De klant kan nooit het feit inroepen dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Artikel 3 – Mogelijkheid tot wijziging voorwaarden
Japansethee.be behoudt het recht voor om te allen tijde de Algemene Voorwaarden te veranderen. Op verkopen die gesloten zijn vóór deze wijziging, blijven de op dat moment geldende Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 4 – Aanbod en weergave
Het aanbod geldt zolang het betreffende product in voorraad is.  Afbeeldingen zijn louter illustratief en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Het aanbod wordt altijd zo nauwkeurig mogelijk beschreven. Het is echter mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig is, niet up-to-date of te algemeen is.

Japansethee.be is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, druk- of zetfouten.

Voor meer informatie kan u altijd contact opnemen met Japansethee.be via info@Japansethee.be.

Artikel 5 – Het tot stand komen van de internetverkoop
Een bestelling kan geplaatst worden via www.Japansethee.be, via info@Japansethee.be of via telefoon. Ook kan de bestelling tot stand komen door het ondertekenen van een bestelbon (op bijvoorbeeld een beurs of evenement).
De koop komt tot stand bij het ontvangen van de bevestigingsmail of het ondertekenen van de bestellingsbon.

Japansethee.be behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

  • bij overmacht
  • indien het artikel niet langer beschikbaar is
  • bij ernstig vermoeden van kwade trouw of rechtsmisbruik van de klant

Artikel 6 – Prijzen
Al onze voorgestelde prijzen zijn exclusief BTW, handelsonderneming niet onderworpen aan BTW. Indien er nog extra leveringskosten worden aangerekend zal dit duidelijk bij het product vermeld worden op Japansethee.be

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. Te allen tijde kunnen de prijzen wijzigen. De prijs die op het moment van de bestelling van toepassing was, geldt als de prijs voor de internetverkoop, tenzij deze door één of andere technische fout of onzorgvuldigheid onrealistisch laag zou liggen, totaal niet in overeenstemming met de werkelijke waarde van het product. In dit laatste geval zal de potentiële koper verwittigd worden en onverwijld zijn geld teruggestort krijgen.

Artikel 7 – Eigendomsrecht
Tot op het moment van betaling van de goederen door de klant blijven deze eigendom van Japansethee.be. Het risico op verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen door de klant.

Artikel 8 – Betaling
De klant kan zijn bestelling betalen via de betaalmethoden die op de website worden aangeboden. 

Artikel 9 – Levering van een bestelling
Japansethee.be levert bestellingen enkel binnen de Benelux. Bestellingen worden dus enkel aanvaard, indien het leveradres in de Benelux ligt.

Ingeval een besteld artikel niet meer te verkrijgen is, wordt de klant telefonisch of via email hiervan in kennis gesteld.

Voor meer informatie over de leveringsmodaliteiten kan de klant steeds contact opnemen met Japansethee.be

Artikel 10 – Verzakingstermijn - Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, miets de verzegeling (ongeopend en originele verpakking) niet verbroken is.  Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht u gebruik willen maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulereing nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen.  U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd.  Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.  Deze kosten bedragen circa 5.50 euro per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en-indien redelijkerwijze mogelijk-in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.  Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@japansethee.be. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Wij overleegn samen met u als klant, of u het bedrag van de retour teruggestort wil zine of wil houden als winkelwaarde. 

Beschadigde, duidelijk gebruikte of bevuilde producten zullen door Japansethee.be niet teruggenomen worden.

Artikel 11 – Klantendienst
Klanten kunnen Japansethee.be altijd contacteren via info@Japansethee.be of telefonisch op 0032 474699129

Artikel 12 – Klachten
Elke zichtbare beschadiging of andere tekortkoming van de artikelen bij levering of afhaling, moet onverwijld worden gemeld aan Japansethee.be via email, telefoon of mondeling, op straffe van verval van elk recht.

Voor klachten in verband met een bestelling kan de consument steeds terecht bij Japansethee.be via info@Japansethee.be of via telefoon.

1.     De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.     Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5.     Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6.     Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 13 – Privacy
De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is. Meer informatie kunt u terugvinden onder de rubriek Privacy op www.Japansethee.be

Artikel 14 – Toepasselijk recht
De Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

Voor geschillen uit e-commerce kan u terecht op de website van de Europese Commissie http://ec.europa.eu/odr of via www.webwinkelkeur.nl